DIVERSITEITSRAAD
gemeente Veenendaal
DIVERSITEITSRAAD
gemeente Veenendaal
De Diversiteitsraad

Wat doet de diversiteitsraad, hoe werkt het en waarom is het belangrijk?

Activiteiten

Bekijk hier de kernactiviteiten van de Diversiteitsraad

Contact

Neem contact op of bekijk hier onze kalender voor toekomstige vergaderingen

Bent u ook bij de
dialoogbijeenkomst
op 5 november?

Wat doet de Diversiteitsraad?

De Diversiteitsraad signaleert en adviseert het College van B&W over relevante maatschappelijke ontwikkelingen die te maken hebben met diversiteitsvraagstukken in de Veenendaalse samenleving. Daarnaast zet zij zich in om elke vorm van discriminatie te bestrijden. En verder organiseert zij activiteiten om tegenstellingen bespreekbaar te maken en organiseert zij bijeenkomsten die bijdragen aan de maatschappelijke dialoog.

Diversiteitsraad groepsfoto 2019
Onze visie: De kracht is het verschil
Onze missie: Wij doen een beroep op de kracht van mensen om de overeenkomsten te herkennen en de verschillen te overbruggen.
Onze visie:
De kracht is het verschil
Onze missie:
Wij doen een beroep op de kracht van mensen om de overeenkomsten te herkennen en de verschillen te overbruggen.

In het nieuws

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Deze verklaring van de Rechten van de Mens is een voorwaarde voor diversiteit, maar met beide voeten in de samenleving lijkt die verklaring weerbarstig en vraagt om voortdurende aandacht.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Deze verklaring van de Rechten van de Mens is een voorwaarde voor diversiteit, maar met beide voeten in de samenleving lijkt die verklaring weerbarstig en vraagt om voortdurende aandacht.