Activiteiten

Het actief stimuleren en organiseren van de dialoog is een belangrijke activiteit van de Diversiteitsraad. Zij wil er een voorbeeld van zijn, dat diversiteit niet moet blijven hangen in mooie woorden, maar dat je diversiteit moet doen! De dialoogbijeenkomsten worden laag ingestoken en overeenkomstig het plan...

Diversiteit is een dynamisch en emotioneel begrip, maar wij ervaren als adviesraad, dat wij onze visie en missie uitdragen in een omgeving die niet of nauwelijks beweegt. In een deskundigheids-bevorderingstraject onder supervisie van mevrouw Seyda Buurman Kutsal hebben wij kritisch naar ons functioneren als adviesraad gekeken,...

Iedereen moet zich welkom en veilig voelen! Onder dit motto heeft de Diversiteitsraad een dialoogbijeenkomst bij de voetbalvereniging DOVO georganiseerd. Tijdens deze interactieve bijeenkomst heeft de Diversiteitsraad met medewerking van Artikel 1 Midden Nederland bestuursleden, trainers, coaches en vertrouwenspersonen de vraag voorgehouden: hoe tolerant zijn...

Onder de slogan ‘Jong Veenendaal Doet’, een variant op NL Doet’ heeft de Diversiteitsraad het idee opgepakt om jong en oud structureel met elkaar te verbinden. Het idee is dat basisschool leerlingen op een ochtend of een middag een activiteit met bewoners van de zorggroep...