Activiteiten

Wat doet de Diversiteitsraad

De Diversiteitsraad signaleert en adviseert het College van B&W over relevante maatschappelijke ontwikkelingen die te maken hebben met diversiteitsvraagstukken in de Veenendaalse samenleving. Daarnaast zet zij zich in om elke vorm van discriminatie te bestrijden. En verder organiseert zij activiteiten om tegenstellingen bespreekbaar te maken en organiseert zij bijeenkomsten die bijdragen aan de maatschappelijke dialoog.

Heb jij een idee over diversiteit in Veenendaal?

De kernactiviteiten van de Diversiteitsraad zijn:

Uitgebrachte adviezen

2018

Verzoek aan Winkelstad Veenendaal om met de intocht van Sinterklaas mee te gaan met de landelijke ontwikkelingen

2018

Het ondertekenen van Charter Diversiteit

2017

Actualisatie Jeugdbeleid (integraal)

2017

Visie Sociaal Domein (integraal)

2016

Project ideeën voor inzet bestemmingsreserve Sociaal Domein

2016

LHBT emancipatie

2016

Scenario’s voor invulling van het Welzijnswerk (integraal)

2016

Privacy beleid

2016

Vergroten van de mogelijkheid op islamitisch onderwijs in Veenendaal

2015

Beleidsplan ‘de Kracht van onze jeugd’

2015

Beleidsplan WMO 2016-2019 (integraal)

2015

Vernieuwen en financieel beheersbaar maken van de WMO (integraal)

2015

Zwarte-Piet discussie (standpunt van het College van de Rechten van de Mens)

2004

Aanpak overlast gevende Marokkaans-Veense jongeren

2004

Verordening Jeugdhulp (integraal)

2004

WMO verordening