Deskundigheidsbevordering

Diversiteitsraad groepsfoto 2019

Deskundigheidsbevordering

Diversiteit is een dynamisch en emotioneel begrip, maar wij ervaren als adviesraad, dat wij onze visie en missie uitdragen in een omgeving die niet of nauwelijks beweegt.

In een deskundigheids-bevorderingstraject onder supervisie van mevrouw Seyda Buurman Kutsal hebben wij kritisch naar ons functioneren als adviesraad gekeken, naar het eigen functioneren van de respectievelijke leden, naar onze mogelijkheden en naar de wijze waarop wij ons als adviesraad profileren. Verder hebben wij stil gestaan bij de vraag ‘hoe gaan wij nu verder (wat hebben wij als adviesraad voor ogen)/ wat (tijdsinvestering) kunnen wij wel en niet aan/ en wie doet wat?’ 

Jaarlijks evalueert de Diversiteitsraad haar activiteiten en stelt zich de vraag: hoe gaan wij nu verder?