Contact

Diversiteitsraad Veenendaal

De Diversiteitsraad signaleert en adviseert het College van B&W over relevante maatschappelijke ontwikkelingen die te maken hebben met diversiteitsvraagstukken in de Veenendaalse samenleving. Daarnaast zet zij zich in om elke vorm van discriminatie te bestrijden. En verder organiseert zij activiteiten om tegenstellingen bespreekbaar te maken en organiseert zij bijeenkomsten die bijdragen aan de maatschappelijke dialoog.

Correspondentieadres:

Diversiteitsraad

Postbus 1100

3900 BC Veenendaal

 

E-mail: contact@diversiteitsraad.nl

Kalender vergaderingen AGDV

8 keer per jaar komt de Diversiteitsraad bijeen in een openbare vergadering. Dit is op maandag een om 19:30 uur in de Frisiazaal in het gemeentehuis van Veenendaal, Raadhuisplein 1 te Veenendaal. Bekijk onderstaande overzicht voor het vergaderschema.

  • Maandag 14 januari 2019
  • Maandag 25 februari 2019
  • Maandag 01 april 2019
  • Maandag 20 mei 2019
  • Maandag 15 juli 2019
  • Maandag 02 september 2019
  • Maandag 04 november 2019
  •  Maandag 09 december 2019