Wie zijn wij

Wat doet de Diversiteitsraad?

De Diversiteitsraad signaleert en adviseert het College van B&W over relevante maatschappelijke ontwikkelingen die te maken hebben met diversiteitsvraagstukken in de Veenendaalse samenleving. Daarnaast zet zij zich in om elke vorm van discriminatie te bestrijden. En verder organiseert zij activiteiten om tegenstellingen bespreekbaar te maken en organiseert zij bijeenkomsten die bijdragen aan de maatschappelijke dialoog.

Diversiteitsraad 2019

Instelling Diversiteitsraad

In het jaar 2006 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veenendaal de Adviesraad Gemeentelijk Diversiteitsbeleid Veenendaal, kortweg de Diversiteitsraad, ingesteld. De Diversiteitsraad werd gevraagd om het College te adviseren over het diversiteitsbeleid, alsmede over andere relevante onderwerpen op het gebied van participatie en integratie van inwoners van Veenendaal. In de loop der jaren heeft de adviesraad haar koers gewijzigd en heeft de aandacht verlegd naar stimuleren en verbinden.

Samenstelling

De Diversiteitsraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden en een onafhankelijk voorzitter.

 

Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw, die globaal een weerspiegeling is van de diverse bevolkingsgroepen in Veenendaal. Zoveel mogelijk zijn mannen en vrouwen evenredig vertegenwoordigd. En verder bestaat de Diversiteitsraad uit personen van verschillende leeftijdsgroepen die in Veenendaal woonachtig zijn.

Hoe werkt de Diversiteitsraad?

De Diversiteitsraad is een onafhankelijk adviesorgaan en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Naast de werkgroep-vergaderingen en andere overlegvormen komt de Diversiteitsraad 8 keer per jaar bijeen in een openbare vergadering. Tijdens die vergaderingen vindt terugkoppeling plaats van de werkgroepen en worden actuele maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van diversiteit besproken.

Het is van groot belang dat er een omgeving is waarin de verschillen worden gewaardeerd, alleen dan kan iedereen in een veilige sfeer zichzelf zijn (inclusie). Diversiteit zonder inclusie werkt niet!
Het is van groot belang dat er een omgeving is waarin de verschillen worden gewaardeerd, alleen dan kan iedereen in een veilige sfeer zichzelf zijn (inclusie). Diversiteit zonder inclusie werkt niet!

Wat is diversiteitsbeleid?

Diversiteitsbeleid is beleid dat gericht is op het optimaal en duurzaam benutten van de talenten van alle inwoners van Veenendaal, rekening houdend met hun onderlinge verschillen en overeenkomsten. Diversiteit heeft namelijk alles te maken met de aspecten waarop we van elkaar verschillen zoals fysieke verschillen (leeftijd, sekse, etniciteit en uiterlijk) en verschillen die je niet direct ziet (opleiding, religie, geaardheid, nationaliteit en competenties).

Wat is het doel?

We zetten ons in om mee te werken aan een omgeving waarin verschillen worden gewaardeerd, alleen dan kan iedereen in een veilige omgeving zichzelf zijn!

Valkuil diversiteit

‘Iedereen mag meedoen, we maken geen onderscheid. Onderscheid maken is zelfs belangrijk want anders prevaleren onbewust de normen en waarden van de meerderheid, het is juist goed om verschillen te zien en te waarderen.